ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

10-02-2021ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΙΣΕΩΝ υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021

10-02-2021: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΙΣΕΩΝ υποψηφίων Διδασκόντων με το ΠΔ407/80 Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021

25-01-2021: Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

25-01-2021: Προκήρυξη Απασχόλησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

29-10-2020: Διευκρινίσεις σχετικά με την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

27-10-2020: Πρόσκληση συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Διευθυντή του “Εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών” του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του ΠΘ

07-10-2020: Προκήρυξη θέσης Διευθυντή Εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών

14-09-2020: Προκήρυξη εκλογών για εκπροσώπους ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ στα Συλλογικά Όργανα της Σχολής

04-09-2020: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΙΣΕΩΝ υποψηφίων Διδασκόντων με το ΠΔ407/80 Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

04-09-2020: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΙΣΕΩΝ υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

03-08-2020: Προκήρυξη Απασχόλησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων χειμ. εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

03-08-2020: Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 χειμ. εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

02-06-2020: Διευκρινίσεις – Πληροφορίες σχετικά με την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη Σ.ΤΕ. ΤΟΥ Π.Θ.

26-05-2020: Ανακήρυξη Υποψηφίων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογίας του Π.Θ.

14-05-2020: Ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών για ανάδειξη Κοσμήτορα στην Σχολή Τεχνολογίας

13-03-2020: Προκήρυξη Εκλογών για Κοσμήτορα Σχολής Τεχνολογίας

07-02-2020: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΙΣΕΩΝ υποψηφίων Διδασκόντων με το ΠΔ407/80 Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

07-02-2020: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΙΣΕΩΝ υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

31-1-2020: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ

24-01-2020: Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80

15-01-2020: Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων. Υποβολή δικαιολογητικών από 16-1-2020 έως και 31-1-2020. Υπόδειγμα ΑίτησηςΥπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης

10-9-2019: ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ υποψηφίων διδασκόντων με το ΠΔ407/80 και υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

27-8-2019: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΙΣΕΩΝ υποψηφίων διδασκόντων με το ΠΔ407/80 (ενστάσεις μέχρι 5-9-2019) και υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων (ενστάσεις μέχρι 3-9-2019).

24-7-2019: Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων. Υποβολή δικαιολογητικών από 25-7-2019 έως και 8-8-2019.

22-7-2019: Προκήρυξη Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80.
Υποβολή δικαιολογητικών από 23-7-2019 έως και 8-8-2019.