ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Διενέργεια μαθημάτων από απόσταση

από | 2020-Μαρ-19 | Φοιτητικά

Στον ακόλουθο σύνδεσμο έχουν αναρτηθεί Οδηγίες και Βίντεο για το MS Teams

https://it.uth.gr/kb/ms-teams-syndesi-kai-hrisi

Ο καθηγητής / η καθηγήτρια κάθε μαθήματος θα σας ενημερώσει μέσω του eclass
για τον τρόπο που θα διεξαχθούν τα μαθήματα από απόσταση.
Σε περίπτωση που σε κάποιο μάθημα θα χρησιμοποιηθεί το Skype for Business και όχι το MS Teams, θα σας δώσει οδηγίες ο καθηγητής / η καθηγήτριά σας.