ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΕΙ ΜΕ ΤΨΣ

από | 2020-Μάι-5 | Φοιτητικά

Παρακαλούνται οι τελειόφοιτοι φοιτητές των πρώην τμημάτων ΤΕΙ, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εξομοιώσουν το πτυχίο τους με το πτυχίο του ΤΨΣ, να εγγραφούν στο μάθημα “ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΕΙ ΜΕ ΤΨΣ” στο eclass.uth.gr.

Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στην ενότητα ΕΓΓΡΑΦΑ στο αρχείο ΠΡΑΞΗ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ.pdf.

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους στο πρώην τμήμα ΤΕΙ.

Από το αρχείο ΠΡΑΞΗ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ.pdf τα οφειλόμενα μαθήματα εξομοίωσης είναι:

1) Τμήμα Μηχ. Πληρ. ΤΕ πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας, σελ. 21
2) Τμήμα Μηχ. Πληρ. ΤΕ πρώην ΤΕΙ Στ. Ελλάδας, σελ. 13
3) Τμήμα Ηλεκτρ. Μηχ. ΤΕ πρώην ΤΕΙ Στ. Ελλάδας, σελ. 5,6