ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Σημαντικό: Διευκρίνιση για τον τρόπο υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης αδυναμίας συμμετοχής σας στις εξ αποστάσεως εξετάσεις

από | 2020-Ιούν-11 | Φοιτητικά

Την Υπεύθυνη Δήλωση που αναφέρεται στο σημείο 2 της ανακοίνωσης της 11ης Ιουνίου με τίτλο:

«Τελικό Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου – Ιουλίου 2020»

μπορείτε να την υποβάλετε με email μόνο αν τη δημιουργήσετε ηλεκτρονικά μέσω του https://www.gov.gr/, καθώς μπορεί να γίνει έλεγχος της εγκυρότητας της δήλωσής σας.

Σε περίπτωση που συμπληρώσετε έντυπη Υπεύθυνη Δήλωση και βάλετε φυσική υπογραφή, θα πρέπει να θεωρήσετε το γνήσιο της υπογραφής σας σε ΚΕΠ ή σε υπηρεσία του δημόσιου τομέα και να αποστείλετε την Υπεύθυνη Δήλωση ταχυδρομικά προς

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Συγκρότημα Γαιόπολις
Περιφερειακή Οδός Λάρισας–Τρικάλων
T.K. 415 00 Λάρισα