ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Κωδικοί MS-TEAMS των μαθημάτων του Β’ έτους

από | 2020-Σεπ-29 | Φοιτητικά

Οι κωδικοί για την πρόσβαση στα μαθήματα Β’ έτους που θα διεξάγονται μέσω MS-TEAMS είναι διαθέσιμοι στην Ηλεκτρονική Γραμματεία.