ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Προγραμματισμός του Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021 με βάση τις οδηγίες του Υ.ΠAI.Θ.

από | 2020-Σεπ-22 | Ανακοινώσεις

Κατόπιν της έκδοσης της αριθμ. 11574/Ζ1/4-9-2020 ( ΦΕΚ 3707/τ.β΄/4-9-2020) Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) σχετικά με την «Λειτουργία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους», καθώς και της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 109η /09-09-2020 συνεδρίαση του, παρακαλούμε για τα εξής.

 1. Όλοι οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν μάσκα στους χώρους του Τμήματος ιδιαίτερα σε αίθουσες διδασκαλίας και εργαστηρίων. Το Πανεπιστήμιο θα χορηγήσει ικανό αριθμό από μάσκες, οι οποίες θα διαμοιραστούν στους φοιτητές με ευθύνη των Τμημάτων. Σχετική ενημέρωση θα ακολουθήσει σύντομα.
 1. Τα μαθήματα που θα διδάσκονται δια ζώσης θα πρέπει να πραγματοποιούνται:
  • αποκλειστικά με χρήση μάσκας τόσο από τους φοιτητές όσο και από τους διδάσκοντες
  • όσοι φοιτητές αρνούνται να φορέσουν μάσκα δεν θα γίνονται δεκτοί και θα τους επιβάλλονται κυρώσεις
  • στις αίθουσες διδασκαλίας θα πρέπει να υπάρχουν το ανώτερο πενήντα (50) φοιτητές. Η απόσταση μεταξύ των φοιτητών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 μέτρο
  • μεταξύ δύο μαθημάτων θα πρέπει να προβλέπεται κενό μισής ώρας πριν την έναρξη του δεύτερου μαθήματος, ώστε να υπάρχει χρόνος αερισμού και καθαρισμού της αίθουσας
  • για τα εργαστηριακά μαθήματα όπου ο αριθμός των φοιτητών είναι μεγάλος, οι διδάσκοντες οφείλουν να δημιουργήσουν τμήματα με μικρές ομάδες φοιτητών ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του χώρου.
 1. Οι φοιτητές/τρες που θα συμμετέχουν σε εργαστηριακά μαθήματα θα είναι υποχρεωμένοι να καθαρίζουν και να απολυμαίνουν τον προσωπικό χώρο του εργαστηρίου που χρησιμοποίησαν, πριν την αποχώρηση τους από αυτό. Η επόμενη ομάδα φοιτητών που θα εισέρχεται για εργαστηριακό μάθημα υποχρεούται να απολυμαίνει κι εκείνη τον προσωπικό χώρο που θα χρησιμοποιήσει.

Καλούνται όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας για την πιστή εφαρμογή των οδηγιών που ανακοινώνονται είτε από τη Διοίκηση είτε από το Υπουργείο.

Τα παραπάνω αποτελούν τμήμα από έγγραφο του

Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Καθηγητή Ιωάννη Θεοδωράκη