ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Υποχρέωση των φοιτητών για δήλωση μαθημάτων

από | 2020-Σεπ-11 | Φοιτητικά

Α. Οι φοιτητές που εισήχθηκαν στο Τμήμα το ακαδημαϊκό έτος  2019-2020, είτε ζήτησαν και έλαβαν αναστολή των σπουδών τους, είτε όχι (ως μη νεοεισαχθέντες φοιτητές), υποχρεούνται να υποβάλλουν οι ίδιοι δήλωση μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Το μέγιστο πλήθος των μαθημάτων που μπορούν να δηλωθούν συνολικά στο χειμερινό και στο εαρινό εξάμηνο από τους φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και δεν ζήτησαν αναστολή των σπουδών τους (φοιτητές 2ου έτους σπουδών κατά το ακαδ. έτος 2020-21) ισούται με το πλήθος των μαθημάτων του ακαδ. έτους τους συν έξι (6). Δηλαδή, από τους φοιτητές αυτούς μπορούν να δηλωθούν συνολικά στο χειμερινό και στο εαρινό εξάμηνο μέχρι δεκαοκτώ (18) μαθήματα (τα οποία θα είναι τα τυχόν μαθήματα πρώτου έτους που δεν πέρασαν και μαθήματα του δεύτερου έτους). Τα  μαθήματα  πρέπει  να  δηλώνονται  υποχρεωτικά με προτεραιότητα από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο εξάμηνο.

Το μέγιστο πλήθος των μαθημάτων που μπορούν να δηλωθούν συνολικά στο χειμερινό και στο εαρινό εξάμηνο από τους φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα το ακαδημαϊκό έτος  2019-2020 και ζήτησαν και έλαβαν αναστολή των σπουδών τους (φοιτητές 1ου έτους σπουδών κατά το ακαδ. έτος 2020-21) ισούται με το πλήθος των μαθημάτων του έτους τους. Δηλαδή, από τους φοιτητές αυτούς μπορούν να δηλωθούν συνολικά στο χειμερινό και στο εαρινό εξάμηνο μέχρι δώδεκα (12) μαθήματα (τα οποία θα είναι όλα μαθήματα πρώτου έτους).

Επισημαίνεται ότι, γενικά, η δήλωση μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου αφορά σε μαθήματα μονών εξαμήνων και η δήλωση μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου αφορά σε μαθήματα ζυγών εξαμήνων.

Β. Οι φοιτητές που εισήχθηκαν στο Τμήμα το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (νεοεισαχθέντες φοιτητές κατά το ακαδ. έτος 2020-21) δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν οι ίδιοι δήλωση μαθημάτων στο χειμερινό και στο εαρινό εξάμηνο, καθώς η δήλωση των μαθημάτων των νεοεισαχθέντων φοιτητών υποβάλλεται από τη Γραμματεία.

Γ. Η παράλειψη υποβολής δήλωσης μαθημάτων για δύο συνεχόμενα εξάμηνα συνεπάγεται την διαγραφή από το Τμήμα.