ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Προκήρυξη εκλογών για εκπροσώπους ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ στα Συλλογικά Όργανα της Σχολής

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) Αίτηση υποψηφιότητας ΕΔΙΠ στη Γενική Συνέλευση Αίτηση υποψηφιότητας ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών Ειδικού...