ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Προγραμματισμός του Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021 με βάση τις οδηγίες του Υ.ΠAI.Θ.

Κατόπιν της έκδοσης της αριθμ. 11574/Ζ1/4-9-2020 ( ΦΕΚ 3707/τ.β΄/4-9-2020) Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) σχετικά με την «Λειτουργία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους», καθώς και...