ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Σχετικά με την απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας

από | 2020-Οκτ-9 | Φοιτητικά

Η αίτηση για απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας και χορήγηση βεβαίωσης σπουδών από τους πρωτοετείς φοιτητές μπορεί να υποβληθεί όταν η Γραμματεία αποστείλει στους φοιτητές τον Αριθμό Μητρώου (ΑΜ) στο ΤΨΣ.
Για τη γνωστοποίηση του ΑΜ στους φοιτητές απαιτείται η αποστολή στη Γραμματεία των δικαιολογητικών τους.