ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Προβολή ΑΓΜ

από | 2020-Οκτ-26 | Φοιτητικά

Aπό σήμερα στην ιστοσελίδα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας  μετά την είσοδό σας μπορείτε να δείτε και τον Αριθμό Γενικού Μητρώου (ΑΓΜ) κάτω από τον Αριθμό Ειδικού Μητρώου (AEM).