ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Απόφαση της Συγκλήτου για την εξ αποστάσεως διδασκαλία

από | 2020-Νοέ-1 | Φοιτητικά

(αρ. συν. 241}30-10-2020)

Με βάση τα νέα και εξελισσόμενα επιδημιολογικά δεδομένα στην χώρα και ιδιαιτέρως στις γεωγραφικές περιοχές εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποφασίζει ότι από Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 το σύνολο των εκπαιδευτικών διαδικασιών και δράσεων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως.

Τα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσω των Γενικών Συνελεύσεων θα προβούν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες προσαρμογές του εκπαιδευτικού προγραμματισμού ώστε να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη ακαδημαϊκή πορεία των φοιτητών/τριων μας.