ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Διάλεξη-σεμινάριο με τίτλο ”From High Performance Computing to Quantum Computing”

από | 2020-Δεκ-18 | Εκδηλώσεις-Δραστηριότητες

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων και του Southern Federal University – The Smart Materials International Research Institute (Russia) ο Καθηγητής του Τμήματος Ηλίας Σάββας θα δώσει μία διάλεξη-σεμινάριο με τίτλο ”From High Performance Computing to Quantum Computing”, http://nano.sfedu.ru/. Το σεμινάριο απευθύνεται στους Καθηγητές, μετά-διδάκτορες και διδακτορικούς φοιτητές του Smart Materials International Research Institute και θα προσπαθήσει να απαντήσει στο ερώτημα επί της αξιοπιστίας των κβαντικών υπολογιστών και εάν αυτοί θα αποτελέσουν το νέο κύμα του high performance computing αλλάζοντας δραματικά τον κόσμο όπως υπόσχονται.