ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Αρχές Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Κωδικός Μαθήματος

Ε501

Εξάμηνο Σπουδών

5 (Ε)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

4 – 5

Αβραμούλη Δήμητρα

Λέκτορας Εφαρμογών

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Κατανόηση των προβλημάτων της διαχείρισης των εφοδιαστικών αλυσίδων αλλά και των στρατηγικών και τεχνικών που βοηθούν τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στο συγκεκριμένο τομέα και κατ’ επέκταση να αναβαθμίσουν τη θέση τους στο πεδίο δραστηριοποίησής τους.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

  • Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics) και στη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management)
  • Διαχείριση
  • Αποφάσεις
  • Σχεδιασμός δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Πρόβλεψη της ζήτησης σε μια εφοδιαστική αλυσίδα.
  • Προγραμματισμός στην εφοδιαστική αλυσίδα.
  • Διαχείριση αποθεμάτων εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Οι μεταφορές στην εφοδιαστική αλυσίδα
  • Οι πληροφορίες στην εφοδιαστική αλυσίδα
  • Συντονισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας