ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Τεχνητή Νοημοσύνη και Έμπειρα Συστήματα

Κωδικός Μαθήματος

Υ602

Εξάμηνο Σπουδών

6 (ΣΤ)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

5 – 5

Κόκκορας Φώτιος

Επίκουρος Καθηγητής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η σε βάθος κατανόηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) όπως αυτή εκφράζεται στην πορεία εξέλιξης της. Καλύπτεται τόσο η Κλασική (Συμβολική) ΤΝ, όπου το πρόβλημα περιγράφεται αφαιρετικά και τυποποιημένα με σύμβολα και συνδυάζεται με αλγορίθμους επίλυσης για να λυθεί, όσο και η Υπολογιστική (Computational) ΤΝ στην οποία γίνεται χρήση σύνθετων μαθηματικών μοντέλων και θεωριών, και στοιχεία ευφυίας προκύπτουν μέσω εκτενών μαθηματικών υπολογισμών.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Κλασική Τεχνητή Νοημοσύνη:
  • τυποποιημένη περιγραφή προβλημάτων
  • τυφλοί αλγόριθμοι αναζήτησης
  • ευρετικοί αλγόριθμοι αναζήτησης
  • αλγόριθμοι σε ανταγωνιστικά “παίγνια”
  • αναπαράσταση γνώσης & συλλογιστικές
  • συστήματα γνώσης / έμπειρα συστήματα
 • Υπολογιστική Τεχνητή Νοημοσύνη:
  • Γενετικοί Αλγόριθμοι
  • Ασαφής Λογική και Ασαφής Έλεγχος
  • Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα