ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας
Αποτελέσματα Κρίσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων ΧΕ 2021-22

Αποτελέσματα Κρίσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων ΧΕ 2021-22

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα κρίσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22. Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν ένσταση εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων των κρίσεων...
Προκήρυξη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για Χειμερινό Εξάμ. 2021-22

Προκήρυξη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για Χειμερινό Εξάμ. 2021-22

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μετά από απόφαση της Συγκλήτου στην αριθμ. 251/26-4-2021 συνεδρίασή της, προκηρύσσει θέσεις για την απασχόληση Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Ως Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι μπορούν να απασχολούνται...