ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας
Το πτυχίο του ΤΨΣ στα αποδεκτά για πλήρωση θέσεων “ΠΕ Πληροφορικής”

Το πτυχίο του ΤΨΣ στα αποδεκτά για πλήρωση θέσεων “ΠΕ Πληροφορικής”

Σύμφωνα με ρητή διευκρίνιση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Επιλογής Προσωπικού του ΑΣΕΠ (κατόπιν εντολής του Προέδρου του ΑΣΕΠ) σε σχετική ερώτηση για λογαριασμό των Τμημάτων Ψηφιακών Συστημάτων των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας και του Πελοποννήσου: “Στις...