ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας
Ενημέρωση για την Δια Ζώσης Λειτουργία του ΠΘ

Ενημέρωση για την Δια Ζώσης Λειτουργία του ΠΘ

Το Υγειονομικό Πρωτόκολλο του ΠΘ Το Υγειονομικό Πρωτόκολλο για την επανέναρξη της διά ζώσης εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπως διαμορφώθηκε από την Επιτροπή για την επανέναρξη της διά ζώσης εκπαίδευσης στο ΠΘ και εγκρίθηκε από το Πρυτανικό Συμβούλιο....