ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας
Έγκριση Ερευνητικής Πρότασης INVEST (HORIZON2020)

Έγκριση Ερευνητικής Πρότασης INVEST (HORIZON2020)

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμμετέχει ως εταίρος στην σύμπραξη Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων INVEST μέσω της ερευνητικής πρότασης INVEST4EXCELLENCE. που αξιολογήθηκε θετικά για χρηματοδότηση 2,000,000 €. Το INVEST αποτελεί συμπληρωματικό κάλεσμα ερευνητικών προτάσεων του...