Γραμματεία: 2410 684574 | Φοιτητικά: 2410 684387 g-ds@uth.gr