ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Προβολή ΑΓΜ

Aπό σήμερα στην ιστοσελίδα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας  μετά την είσοδό σας μπορείτε να δείτε και τον Αριθμό Γενικού Μητρώου (ΑΓΜ) κάτω από τον Αριθμό Ειδικού Μητρώου (AEM)....

Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών

Η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15/10/2020  13:00-14:00, στα πλαίσια της πρώτη ώρας του μάθηματος Ψηφιακή Σχεδίαση. Σύνδεσμος Εικονικής Τάξης:...

Σχετικά με την απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας

Η αίτηση για απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας και χορήγηση βεβαίωσης σπουδών από τους πρωτοετείς φοιτητές μπορεί να υποβληθεί όταν η Γραμματεία αποστείλει στους φοιτητές τον Αριθμό Μητρώου (ΑΜ) στο ΤΨΣ. Για τη γνωστοποίηση του ΑΜ στους φοιτητές απαιτείται η αποστολή...

Εγγραφή πρωτοετών φοιτητών στη Βιβλιοθήκη και στο Κέντρο Πληροφόρησης

Ενημερώνονται οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος ότι η εγγραφή τους ως μέλη της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης θα γίνει ηλεκτρονικά από το προσωπικό της ΒΚΠ, με χρήση των ιδρυματικών τους λογαριασμών, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης και η παρουσία των...