ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Κωδικός Μαθήματος

Υ303

Εξάμηνο Σπουδών

3 (Γ)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

4 – 5

Σαμαράς Νικόλαος

Καθηγητής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια:
 • θα κατέχει βασικές γνώσεις της τεχνολογίας των δικτύων και των εφαρμογών της
 • θα διαθέτει δεξιότητες σχεδίασης και παραμετροποίησης δικτύων
 • θα κατανοεί τη λειτουργία των διαφόρων δικτυακών πρωτοκόλλων
 • θα γνωρίζει τα βασικά πρότυπα του διαδικτύου
 • θα μπορεί να εφαρμόσει όλα τα παραπάνω στην πράξη

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Βασικές έννοιες δικτύων
 • Αρχιτεκτονική OSI
 • Στοίβα πρωτοκόλλων
 • Φυσικό επίπεδο
 • Επίπεδο Εφαρμογής
 • Επίπεδο Μεταφοράς και Πρωτόκολλο μεταφοράς(TCP)
 • Επίπεδο Δικτύου και Πρωτόκολλα διαδικτύου(IP)
 • Επίπεδο Ζεύξης Δεδομένων
 • Τεχνολογίες Διαδικτύου και Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
 • Βασικές αρχές και τύποι πολυπλεξίας
 • Τεχνικές μεταγωγής
 • Επίπεδο σύνδεσης δεδομένων
 • Δρομολόγηση
 • Τοπικά δίκτυα