ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Αξιολόγηση Μαθημάτων

Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται από τους φοιτητές προς το τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Οι φοιτητές καλούνται να αξιολογήσουν την ποιότητα των μαθημάτων, των εργαστηριακών ασκήσεων και των διδασκόντων. Η αξιολόγηση γίνεται με ερωτήσεις κλειστού τύπου ενός ειδικά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου. Επιπλέον, επιτρέπεται και συμπληρωματικός σχολιασμός με ελεύθερο κείμενο.

Η συμμετοχή στη διαδικασία γίνεται μέσω συνδέσμων μίας χρήσης που αποστέλλονται αυτόματα στους φοιτητές κάθε μαθήματος όταν έρθει η ώρα της αξιολόγησης. Η διαδικασία αξιολόγησης είναι ανώνυμη καθώς δεν αποθηκεύονται στοιχεία συσχέτισης της αποστολής των συνδέσμων και των φοιτητών, ούτε διατηρούνται άλλα στοιχεία ταυτοποίησης που να επιτρέπουν την αποκάλυψη της ταυτότητας του φοιτητή που απαντά στο ερωτηματολόγιο. Επιπλέον, οι διδάσκοντες δεν έχουν πρόσβαση σε κάποιο στοιχείο ταυτοποίησης και δεν μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στην διαδικασία αξιολόγησης.

Για την αξιολόγηση των μαθημάτων από τους φοιτητές χρησιμοποιείται το Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης βρίσκονται στο απογραφικό του κάθε μαθήματος στο πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ και πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο ο διδάσκων του αντίστοιχου μαθήματος και ο Πρόεδρος του Τμήματος.

Αν και οι φοιτητές έχουν ευρύ χρονικό παράθυρο για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και μπορούν να κάνουν τη διαδικασία από προσωπικό Η/Υ ή smartphone, επιδιώκεται η συμπλήρωσή του στη διάρκεια μιας συνεδρίας του μαθήματος για καλύτερη συμμετοχή. Σε αυτή την περίπτωση ο διδάσκων αποχωρεί από την αίθουσα για εύλογο χρονικό διάστημα.

Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, ο Πρόεδρος του Τμήματος μαζί με τα μέλη της επιτροπής ΟΜΕΑ (Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης) επεξεργάζονται τα αποτελέσματα από τις αξιολογήσεις των μαθημάτων. Για την ασφαλή διεξαγωγή συμπερασμάτων, πραγματοποιείται στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων, τα οποία παρουσιάζονται σε διαγράμματα και γίνονται συγκρίσεις με τα αντίστοιχα αποτελέσματα των προηγούμενων ετών. Τα στατιστικά αποτελέσματα των αξιολογήσεων καθώς και τα συμπεράσματα που προκύπτουν κάθε χρονιά καταγράφονται από την ΟΜΕΑ στην ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και στη συνέχεια συζητούνται στην Συνέλευση του Τμήματος, προκειμένου να βρεθούν τρόποι βελτίωσης.

Υπόδειγμα Ερωτηματολογίου

για την αξιολόγηση μαθήματος και διδάσκοντα από τους φοιτητές