ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Εγγραφές Πρωτοετών

Οι επιτυχόντες νεοεισαχθέντες φοιτητές εγγράφονται στο Τμήμα στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους (συνήθως το 2ο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου), μετά από σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία αναρτάται και στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ του παρόντος ιστότοπου.

Επισημαίνεται ότι η εγγραφή γίνεται με ενιαίο τρόπο για όλες τις Σχολές και τα Τμήματα μέσω πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στις ημερομηνίες και στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η αίτηση εγγραφής και η δήλωση των απαραίτητων στοιχείων γίνεται αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Επομένως, για την ηλεκτρονική εγγραφή ΔΕΝ απαιτείται η προσέλευση στη Γραμματεία του Τμήματος.

Για τα δικαιολογητικά τα οποία στη συνέχεια υποχρεούται ο/η πρωτοετής φοιτητής/τήτρια να προσκομίσει ο/η ίδιος/α ή να αποστείλει ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) στη Γραμματεία του Τμήματός του, καθώς και για τις ημερομηνίες κατάθεσής τους, ακολουθεί νεότερη ανακοίνωση στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ του παρόντος ιστότοπου.

Για τα πρώτα βήματα της φοιτητικής σας ζωής δείτε την ιστοσελίδα Πρακτικές Πληροφορίες του Πανεπιστημίου. Περισσότερο ενδιαφέρον σε αυτή τη σελίδα έχει ο σύνδεσμος Συχνές Ερωτήσεις που απαντάει στις περισσότερες ερωτήσεις σας.