ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Προπτυχιακές Σπουδές

Ως “σύστημα” μπορεί να οριστεί μια συλλογή αλληλοεπιδρώντων οντοτήτων που συνιστούν ένα ενοποιημένο σύνολο με συγκεκριμένο σκοπό. “Ψηφιακό”  χαρακτηρίζεται ένα σύστημα που αποθηκεύει, επεξεργάζεται και μεταδίδει πληροφορίες σε ψηφιακή μορφή και, άρα, βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Ως επακόλουθο, το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρέχει θεωρητική θεμελίωση της βασικής επιστήμης στο γνωστικό πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, και προχωρά συνδέοντας τη θεωρία με εφαρμογή της σε ανερχόμενους τομείς του Ψηφιακού Μετασχηματισμού (Digital Τransformation), όπως είναι η πρωτογενής παραγωγή ακριβείας, το διαδίκτυο των πραγμάτων, η τεχνητή νοημοσύνη, κ.α.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι ευέλικτο καθώς στο 3ο και 4ο έτος σπουδών προσφέρει δυνατότητες επιλογής από ένα πλήθος μαθημάτων, επιτρέποντας τη διαμόρφωση μιας εξατομικευμένης κατεύθυνσης σπουδών, με βάση τα ενδιαφέροντα και τις επαγγελματικές σας επιδιώξεις.

Σημείωση #1: Τα μαθήματα σε κόκκινο πλαίσιο περιλαμβάνουν υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίου.

Σημείωση #2: Αναφέρετε με email στον κ. Κόκκορα τυχόν προβλήματα ή/και παραλήψεις στις σελίδες.

Α’ Κύκλος Σπουδών (Βασικός)

Σε κάθε εξάμηνο των 2 πρώτων ετών το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 6 υποχρεωτικά μαθήματα.

 

1ο Έτος – 1ο Εξάμηνο (Α’)

1ο Έτος – 2ο Εξάμηνο (Β’)

2ο Έτος – 3ο Εξάμηνο (Γ’)

2ο Έτος – 4ο Εξάμηνο (Δ’)

Β’ Κύκλος Σπουδών (Εξειδίκευσης)

Για να μπορεί ένας φοιτητής να δηλώσει μαθήματα Β’ κύκλου ή την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας, θα πρέπει να έχει περάσει τα 12 από τα 24 μαθήματα με μονάδες ECTS του Α’ κύκλου.

 

3ο Έτος – 5ο Εξάμηνο (Ε’)

2 υποχρεωτικά μαθήματα και 4 μαθήματα επιλογής

3ο Έτος – 6ο Εξάμηνο (ΣΤ’)

2 υποχρεωτικά μαθήματα + 4 μαθήματα επιλογής
Προαιρετικά: 2 μαθήματα Παιδαγωγικής/Διδακτικής Επάρκειας

4ο Έτος – 7ο Εξάμηνο (Ζ’)

3 μαθήματα επιλογής και παράλληλη εκπόνηση υποχρεωτικής Πτυχιακής Εργασίας – Υ900 (15 ECTS ανά εξάμηνο)
Προαιρετικά: 3 μαθήματα Παιδαγωγικής/Διδακτικής Επάρκειας

4ο Έτος – 8ο Εξάμηνο (Η’)

3 μαθήματα επιλογής και παράλληλη εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας – Y900 (15 ECTS ανά εξάμηνο)
Προαιρετικά: 3 μαθήματα Παιδαγωγικής/Διδακτικής Επάρκειας