ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Πρακτική Άσκηση (E1000)

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) είναι ένας σημαντικός θεσμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης καθώς συνδέει τη θεωρία με την πράξη και συμβάλλει ενεργά, τόσο στην καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όσο και στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Παράλληλα δημιουργούνται προϋποθέσεις εδραίωσης συνεργασίας μεταξύ των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και των Υπηρεσιών/Επιχειρήσεων.

Πρακτικη Άσκηση στο ΤΨΣ

Η Πρακτική Άσκηση του ΤΨΣ είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών σύμφωνα με τα παρακάτω:

 • Είναι προαιρετική (μάθημα επιλογής, E1000),
 • Η διάρκειά της είναι δύο (2) μήνες και διεξάγεται μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιο και Αύγουστο) αν πρόκειται για ΠΑ χρηματοδοτούμενη από το ΠΘ, ή και σε άλλο χρονικό σημείο του έτους εφόσον πρόκειται για ΠΑ “εκτός ΕΣΠΑ”,
 • Δε βαθμολογείται και της αποδίδονται πέντε (5) πιστωτικές μονάδες ECTS που δεν λαμβάνονται υπόψη στο συνολικό αριθμό των ECTS που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου, αλλά αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος.

Όφελος Φοιτητών/τριών από την Πρακτική Άσκηση

Η ένταξη σε ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον θα ωφελήσει τους φοιτητές του ΤΨΣ καθώς:

 • Θα γνωρίσουν τις ευθύνες & υποχρεώσεις που θα κληθούν να αναλάβουν ως μελλοντικοί εργαζόμενοι και θα εκτεθούν σε κάταλληλα ερεθίσματα προκειμένου να αναπτύξουν ατομικές και ομαδικές δεξιότητες.
 • Θα δώσουν στο φορέα απασχόλησης την ευκαιρία να τους γνωρίσει καλύτερα και έτσι να ωφεληθούν στο πλαίσιο μιας διαδικασίας μελλοντικής επιλογής σπό τον φορέα του επιστημονικού του προσωπικού.
 • Θα προβληματιστούν επικοδομητικά συνειδητοποιώντας τα όρια που εξ αντικειμένου τίθενται από την πραγματικότητα του εργασιακού χώρου, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας των θεσμών της αγοράς, όσο και σε επίπεδο οικονομικών απολαβών.

Εκτιμάται ότι με τα παραπάνω θα υπάρξει ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών/τριών από το Πανεπιστήμιο σε πιθανό μελλοντικό εργασιακό περιβάλλον.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις για να εκπονήσει ένας/μία φοιτητής/τρια ΠΑ είναι:

 1. να έχει ολοκληρώσει το 5ο εξάμηνο των σπουδών του,
 2. να έχει συγκεντρώσει το 75% των μονάδων ECTS των μαθημάτων του 1ου και 2ου έτους του Προγράμματος Σπουδών του ΤΨΣ (όπως προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία).

Ανάλογα με το πλαίσιο χρηματοδότησης, μπορεί να ισχύουν επιπλέον όροι που αναγράφονται στον Οδηγό Πρακτικής Άσκησης.

Πλαίσιο Διεξαγωγής, Διάρκεια και Χρόνοι

Η ΠΑ των φοιτητών του ΤΨΣ μπορεί να πραγματοποιηθεί:

 • είτε στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) πράξης «Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • ή σε μη χρηματοδοτούμενο από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας πλαίσιο (στο εξής “εκτός ΕΣΠΑ”)

Στην πρώτη περίπτωση η ΠΑ είναι αμοιβόμενη από το ΠΘ και πραγματοποιείται μία φορά κατά την διάρκεια του εαρινού εξαμήνου και συγκεκριμένα τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Η Πρακτική Άσκηση φοιτητών/τριών “εκτός ΕΣΠΑ” δεν εμπίπτει στον περιορισμό εκπόνησης στους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο. Η διαδικασία έχει ως εξής:

 1. Ο φοιτητής/τρια θα ενημερώνει τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της ΠΑ για τον φορέα στον οποίο προτίθεται να εκπονήσει την ΠΑ, ώστε να διαπιστωθεί ότι ο φορέας εμπίπτει στο γνωστικό πεδίο του ΤΨΣ και να δοθεί η σχετική συναίνεση.
 2. Με ευθύνη του φοιτητή θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του φορέα εκπόνησης της ΠΑ το ιδιωτικό συμφωνητικό εκπόνησης ΠΑ, και στην συνέχεια θα κατατίθεται για υπογραφή από τον κ. Πρόεδρο του ΤΨΣ.

Λεπτομέρειες και για τις δύο περιπτώσεις δίνονται στον Οδηγό Πρακτικής Άσκησης.

Αναλυτική Διαδικασία

Η διαδικασία ως την έναρξη της ΠΑ είναι αρκετά γραφειοκρατική και ξεκινά τουλάχιστον 4 μήνες πριν. Τα απαιτούμενα βήματα περιγράφονται στη σελίδα “Οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση” του γραφείου Πρακτικής Άσκησης στη διεύθυνση:

Υπεύθυνοι από πλευράς ΤΨΣ

Κανονισμός
Πρακτικής Άσκησης

Γραφείο Πρακτικής
Άσκησης ΠΘ

Υπόδειγμα Σύμβασης ΕΣΠΑ

τα έντυπα θα δοθούν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Υποχρεώσεις Φορέων

Σχετικές Ανακοινώσεις

Εγκρίθηκαν 5 επιπλέον θέσεις πρακτικής άσκησης

Εγκρίθηκαν 5 επιπλέον θέσεις πρακτικής άσκησης

Χτές Τετάρτη 27-04-2023 εγκρίθηκαν οι 5 επιπλέον θέσεις ΠΑ για τις οποίες το Τμήμα είχε αιτηθεί στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Επομένως, στον αξιολογικό πίνακα που είχε ανακοινωθεί εγκρίνονται όλες (25) οι αναγραφόμενες θέσεις. Παρακαλούνται οι επιπλέον φοιτητές...

Οριστικός πίνακας επιλεγέντων για πρακτική άσκηση και επόμενα βήματα

Οριστικός πίνακας επιλεγέντων για πρακτική άσκηση και επόμενα βήματα

Αγαπητοί/-ές Φοιτητές/-τριες, Mετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Μνημόνιο συνεργασίας ΤΨΣ με Εταιρία υψηλής τεχνολογίας Centaur

Μνημόνιο συνεργασίας ΤΨΣ με Εταιρία υψηλής τεχνολογίας Centaur

Το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων προχώρησε σε μνημόνιο συνεργασίας με την εταιρία Centaur, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο τεχνολογιών ακριβείας, IoT, data analytics, AI, embedded systems και WSNs στην πρωτογενή παραγωγή και συγκεκριμένα στο "Internet of Crops". Η...

Αξιολογικός πίνακας των αιτούντων θέσης Πρακτικής Άσκησης

Αξιολογικός πίνακας των αιτούντων θέσης Πρακτικής Άσκησης

Επισυνάπτεται ο αξιολογικός πίνακας των αιτούντων θέσης Πρακτικής Άσκησης επιδοτούμενης από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Μια αίτηση απορρίφθηκε καθώς δεν συγκέντρωνε τον απαιτούμενο αριθμό μονάδων ECTS. Από τις υπόλοιπες 25, εγκρίθηκαν οι 20 καθώς τόσες ήταν οι θέσεις που είχαν...

Εκδήλωση Ενημέρωσης για Πρακτική Άσκηση

Εκδήλωση Ενημέρωσης για Πρακτική Άσκηση

Τη Δευτέρα 13-03-2023 στις 17:00, θα πραγματοποιηθεί στη ΔΙΑΛ1 ενημέρωση για θέματα πρακτικής άσκησης, από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να  κάνουν πρακτική άσκηση (Ιούλιο - Αύγουστο 2023) να δώσουν το παρόν. Τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 και...

On-line Εκδήλωση Ενημέρωσης για Μαθήματα Επιλογής, Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική Άσκηση

On-line Εκδήλωση Ενημέρωσης για Μαθήματα Επιλογής, Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική Άσκηση

Προσκαλούνται οι φοιτητές/τριες του 3ου και 4ου έτους να συμμετάσχουν στην εκδήλωση που οργανώνεται από το ΤΨΣ με θέμα: «Ενημέρωση για τα Μαθήματα Επιλογής 6ου και 8ου εξαμήνου, Πτυχιακή Εργασία και Πρακτική Άσκηση» την Τρίτη 28/02/2023 στις 19:00-20:00, μέσω της...