ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Πρακτική Άσκηση (E1000)

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) είναι ένας σημαντικός θεσμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης καθώς συνδέει τη θεωρία με την πράξη και συμβάλλει ενεργά, τόσο στην καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όσο και στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Παράλληλα δημιουργούνται προϋποθέσεις εδραίωσης συνεργασίας μεταξύ των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και των Υπηρεσιών/Επιχειρήσεων.

Πρακτικη Άσκηση στο ΤΨΣ

Η Πρακτική Άσκηση του ΤΨΣ είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών σύμφωνα με τα παρακάτω:

 • Είναι προαιρετική (μάθημα επιλογής, E1000),
 • Η διάρκειά της είναι δύο (2) μήνες και διεξάγεται μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιο και Αύγουστο) αν πρόκειται για ΠΑ χρηματοδοτούμενη από το ΠΘ, ή και σε άλλο χρονικό σημείο του έτους εφόσον πρόκειται για ΠΑ “εκτός ΕΣΠΑ”,
 • Δε βαθμολογείται και της αποδίδονται πέντε (5) πιστωτικές μονάδες ECTS που δεν λαμβάνονται υπόψη στο συνολικό αριθμό των ECTS που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου, αλλά αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος.

Όφελος Φοιτητών/τριών από την Πρακτική Άσκηση

Η ένταξη σε ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον θα ωφελήσει τους φοιτητές του ΤΨΣ καθώς:

 • Θα γνωρίσουν τις ευθύνες & υποχρεώσεις που θα κληθούν να αναλάβουν ως μελλοντικοί εργαζόμενοι και θα εκτεθούν σε κάταλληλα ερεθίσματα προκειμένου να αναπτύξουν ατομικές και ομαδικές δεξιότητες.
 • Θα δώσουν στο φορέα απασχόλησης την ευκαιρία να τους γνωρίσει καλύτερα και έτσι να ωφεληθούν στο πλαίσιο μιας διαδικασίας μελλοντικής επιλογής σπό τον φορέα του επιστημονικού του προσωπικού.
 • Θα προβληματιστούν επικοδομητικά συνειδητοποιώντας τα όρια που εξ αντικειμένου τίθενται από την πραγματικότητα του εργασιακού χώρου, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας των θεσμών της αγοράς, όσο και σε επίπεδο οικονομικών απολαβών.

Εκτιμάται ότι με τα παραπάνω θα υπάρξει ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών/τριών από το Πανεπιστήμιο σε πιθανό μελλοντικό εργασιακό περιβάλλον.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις για να εκπονήσει ένας/μία φοιτητής/τρια ΠΑ είναι:

 1. να έχει ολοκληρώσει το 5ο εξάμηνο των σπουδών του,
 2. να έχει συγκεντρώσει το 75% των μονάδων ECTS των μαθημάτων του 1ου και 2ου έτους του Προγράμματος Σπουδών του ΤΨΣ (όπως προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία).

Ανάλογα με το πλαίσιο χρηματοδότησης, μπορεί να ισχύουν επιπλέον όροι που αναγράφονται στον Οδηγό Πρακτικής Άσκησης.

Πλαίσιο Διεξαγωγής, Διάρκεια και Χρόνοι

Η ΠΑ των φοιτητών του ΤΨΣ μπορεί να πραγματοποιηθεί:

 • είτε στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) πράξης «Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • ή σε μη χρηματοδοτούμενο από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας πλαίσιο (στο εξής “εκτός ΕΣΠΑ”)

Στην πρώτη περίπτωση η ΠΑ είναι αμοιβόμενη από το ΠΘ και πραγματοποιείται μία φορά κατά την διάρκεια του εαρινού εξαμήνου και συγκεκριμένα τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Η Πρακτική Άσκηση φοιτητών/τριών “εκτός ΕΣΠΑ” δεν εμπίπτει στον περιορισμό εκπόνησης στους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο. Η διαδικασία έχει ως εξής:

 1. Ο φοιτητής/τρια θα ενημερώνει τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της ΠΑ για τον φορέα στον οποίο προτίθεται να εκπονήσει την ΠΑ, ώστε να διαπιστωθεί ότι ο φορέας εμπίπτει στο γνωστικό πεδίο του ΤΨΣ και να δοθεί η σχετική συναίνεση.
 2. Με ευθύνη του φοιτητή θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του φορέα εκπόνησης της ΠΑ το ιδιωτικό συμφωνητικό εκπόνησης ΠΑ, και στην συνέχεια θα κατατίθεται για υπογραφή από τον κ. Πρόεδρο του ΤΨΣ.

Λεπτομέρειες και για τις δύο περιπτώσεις δίνονται στον Οδηγό Πρακτικής Άσκησης.

Αναλυτική Διαδικασία

Η διαδικασία ως την έναρξη της ΠΑ είναι αρκετά γραφειοκρατική και ξεκινά τουλάχιστον 4 μήνες πριν. Τα απαιτούμενα βήματα περιγράφονται στη σελίδα “Οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση” του γραφείου Πρακτικής Άσκησης στη διεύθυνση:

Υπεύθυνοι από πλευράς ΤΨΣ

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρακτική Άσκηση: Επόμενα Βήματα

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες, Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Αξιολόγηση Υποψήφιων για Συμμετοχή στην Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση Ακ. Έτους 2021-22

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες, Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την λίστα των ωφελούμενων για θέσεις στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω...

Online Career Event – Γραφείο Διασύνδεσης ΠΘ

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας προσκαλεί σε online career event που διοργανώνει σε συνεργασία με την Adecco εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. "CEO for 1...

Έναρξη Υποβολής «Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής» στην Πρακτική Άσκηση

Αγαπητοί/-ές Φοιτητές-/τριες, Στις 29/3/2022 και ώρα 09:00 π.μ., ξεκίνησε για το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων το διάστημα υποβολής «αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής»  τις θέσεις αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Η λήξη του...

Ενημέρωση για Πρακτική Άσκηση

Την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 19:30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση/παρουσίαση για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω...

Κανονισμός
Πρακτικής Άσκησης

Γραφείο Πρακτικής
Άσκησης ΠΘ

Υπόδειγμα Σύμβασης ΕΣΠΑ

τα έντυπα θα δοθούν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Υποχρεώσεις Φορέων

Παρουσίαση
της 28ης-10-2022