ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων ΤΨΣ

από | 2021-Σεπ-10 | 1ης Σελίδας, Φοιτητικά

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ενέκρινε στην τακτική Συνεδρίαση υπ’αριθμ. 249/26-03-2021 τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως αυτά περιγράφονται στο συνημμένο PDF αρχείο.

Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων Τμ. Ψηφιακών Συστημάτων

Επιπρόσθετα, το πτυχίο του ΤΨΣ συγκαταλέγεται στα αποδεκτά για πλήρωση θέσεων “ΠΕ Πληροφορικής σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.