ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

CyberTeach

CyberTeach: Empowering Teachers to Trigger Cybersecurity at School

Το CyberTeach είναι ένα διετές έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και συντονίζεται από το Consorzio CLARA, με έδρα τη Νάπολη. Το έργο αφορά σε εκπαίδευση σε ζητήματα κυβερνοασφάλειας και ειδικότερα της διάδοσης πληροφοριών και εκπαίδευσης γύρω από την ασφάλεια και τις πολιτικές ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Στοχεύει στην επικαιροποιήση των γνώσεων των βασικών προσώπων της κοινωνίας μας, δηλαδή των εκπαιδευτικών. Η προετοιμασία των εκπαιδευτικών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, μπορεί να υποστηρίξει τη δημιουργία ασφαλέστερων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων και τη μεταφορά της γνώσης τους στους μαθητές και φοιτητές.

Το CyberTeach υλοποιείται από έξι εταίρους από τέσσερις χώρες:

  1. Euphoria Net Srl (Italy)
  2. Istituto Tecnico Industriale Statale Galileo Ferraris (Italy)
  3. The University of Thessaly (Greece)
  4. The Miguel Hernández University of Elche (Spain)
  5. Belgian IT Academy Support Center (Belgium)

Το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων συμμετέχει εκ μέρους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Απόστολο Ξενάκη.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο:

Διάρκεια Έργου

11/2021 – 11/2023