ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Μετεωρολογικός Σταθμός Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ΠΘ

Μετά από ενέργειες των μελών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων τέθηκε σε λειτουργία ο μετεωρολογικός σταθμός μας τύπου Davis Vantage Pro 2 Plus. Ο μετεωρολογικός σταθμός μετράει μεγέθη θερμοκρασίας, υγρασίας, ανέμου και ηλιακής ακτινοβολίας στο συγκρότημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γαιόπολις και παρέχει σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα στο διαδίκτυο για άμεση ενημέρωση και περαιτέρω ανάλυση.

Ο σταθμός δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων που παρακολουθούν το μάθημα «Μετεωρολογία και Ψηφιακά Συστήματα» να εξοικειωθούν με την χρήση ψηφιακών συστημάτων σε περιβαλλοντικές εφαρμογές, ενώ σχεδιάζεται να αξιοποιηθεί και για ερευνητικές δραστηριότητες.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αναπληρωτής Καθηγητής Ονούφριος Χαραλάμπους

UTh Gaiopolis ● Wind Strength