ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Περιγραφή

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει έδρα τη Λάρισα και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του βρίσκονται στο campus “Γαιόπολις“, στην περιφερειακή οδό Λάρισας-Τρικάλων. Το Τμήμα καλύπτει πλήρως όλο το βασικό φάσμα γνώσεων στο γνωστικό πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), το οποίο και αξιοποιεί στο πλαίσιο της ανάπτυξης ευρύτερων Ψηφιακών Συστημάτων, δηλαδή συστημάτων που αποθηκεύουν, επεξεργάζονται και μεταδίδουν δεδομένα και πληροφορίες σε ψηφιακή μορφή.

Το Τμήμα προσφέρει τετραετείς προπτυχιακές σπουδές καθώς και μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. Πέρα από τη θεωρητική θεμελίωση της βασικής επιστήμης, το πρόγραμμα σπουδών παρέχει και εξειδίκευση γνώσεων σε ανερχόμενους τομείς του Ψηφιακού Μετασχηματισμού (Digital Τransformation), όπως είναι η πρωτογενής παραγωγή ακριβείας, το διαδίκτυο των πραγμάτων, η ανάλυση μεγάλων δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη, κ.α. Οι τομείς αυτοί έχουν ήδη μεγάλο αντίκτυπο στην οικονομία και χαρακτηρίζονται από συνεχή και αυξημένη ζήτηση για επιστήμονες υψηλής κατάρτισης. Τα χαρακτηριστικά αυτά εξασφαλίζουν στους απόφοιτους του Τμήματος εξαιρετική προοπτική απασχόλησης.

Οι απόφοιτοι του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους οποιουδήποτε Πανεπιστημιακού Τμήματος Πληροφορικής και στις επαγγελματικές τους δυνατότητες περιλαμβάνονται θέσεις εργασίας:

  • στην εκπαίδευση (ως εκπαιδευτικοί Πληροφορικής),
  • στην έρευνα σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο,
  • στην ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών για συμβατικές, κινητές και ενσωματωμένες υπολογιστικές συσκευές,
  • στην ανάπτυξη εφαρμογών στον παγκόσμιο ιστό,
  • στην ενσωμάτωση τεχνολογιών ακρίβειας στην πρωτογενή παραγωγή,
  • στην δικτύωση κάθε είδους συσκευής στο “διαδίκτυο των πραγμάτων”,
  • στην παραγωγή γνώσης με “εξόρυξη δεδομένων”,
  • σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, κ.α.

Επιπρόσθετα, οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν και όλα τα εφόδια για συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό επίπεδο.

Το Τμήμα είναι άρτια εξοπλισμένο και στελεχωμένο αλλά επιδιώκει και τη συνεχή βελτίωση κάθε παραμέτρου που μπορεί να συμβάλει σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο σπουδών. Οι διδάσκοντες του Τμήματος έχουν πολύχρονη εμπειρία σε διδασκαλία και έρευνα, ενώ η συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα, σε Ελληνικό και διεθνές επίπεδο, τους παρέχει ουσιαστική αντίληψη για τις εξελίξεις στον τομέα τους και στην αγορά εργασίας.

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ακολουθεί μια φιλοσοφία ποιότητας με σεβασμό στην αριστεία και την αξιοκρατία, επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους/στις φοιτητές/φοιτήτριές του και αναγνωρίζοντας την ευθύνη για παροχή πολύπλευρης προσφοράς στην κοινωνία.