ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα λειτουργούν δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ).

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές

Στα σημερινά κατανεμημένα και φορητά περιβάλλοντα (intranets, internet), η ανάπτυξη εφαρμογών μεγάλου μεγέθους απαιτεί γνώσεις και δεξιότητες πολύ πέρα από αυτές που μπορεί να ενταχτούν και παρέχονται σε προπτυχιακό επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένοι τομείς-κλειδιά που ήδη διαμορφώνουν σε παγκόσμιο επίπεδο τις εξελίξεις στον τομέα, όπως Υπολογιστικό Νέφος και on-line Υπηρεσίες (Cloud Computing, XaaS), Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός (Mobile and Ubiquitous Computing), Ανάλυση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων (Data Analytics, Data Mining), και Τεχνητή Νοημοσύνη / Μηχανική Μάθηση (Artificial Intelligence / Machine Learning).

Το ΠΜΣ εμβαθύνει στις περιοχές της Μηχανικής Λογισμικού (Software Engineering) που αφορούν στη δημιουργία σύγχρονων και μεγάλης κλίμακας διαδικτυακών και φορητών εφαρμογών, καθώς και συνδυασμού αυτών. Επιπλέον επεκτείνεται σε τομείς όπως η Διαχείριση Έργων Λογισμικού και η Μηχανική Μάθηση, που μπορεί να συμβάλουν στη δημιουργία καλύτερων εφαρμογών.

Περισσότερα στο site του μεταπτυχιακού: https://seima.ds.uth.gr/

 

Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών & Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, υπολογιστικών εργαλείων, τεχνικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων. Έμφαση δίνεται στις αρχές λειτουργίας, στη μοντελοποίηση και τις μελέτες επίδοσης, καθώς και στις εφαρμογές αυτών σε σύγχρονες τεχνολογικές και κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες.

Το ΠΜΣ εμβαθύνει στις περιοχές των επικοινωνιών που αφορούν στη δημιουργία υποδομών ασύρματης ή ενσύρματης δικτύωσης μικρής και μεγάλης κλίμακας τόσο στον κορμό (backbone) όσο και στα άκρα (edge). Παρέχει ουσιαστικές γνώσεις για την σχεδίαση και ανάπτυξη δικτύων επικοινωνιών με εγγυήσεις ποιότητας υπηρεσίων (QoS Networking) με εργαλεία στην αιχμή της τεχνολογίας όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση. Εξειδικεύεται στο διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things) με στόχο την παροχή γνώσεων για την αποτελεσματική υλοποίησή τους (embedded systems, sensors and actuators, edge computing) αλλά και την ασφαλή και αξιόπιστη διαδικτύωση των τεχνολογικών αντικειμένων που μας περιβάλλουν (συσκευές, οχήματα, όργανα κλπ) τόσο σε προσωπικό/οικιακό όσο και σε βιομηχανικό περιβάλλον.

Περισσότερα στο site του μεταπτυχιακού: https://csiot.ds.uth.gr/