ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Επικοινωνία

Διεύθυνση Αλληλογραφίας

Τμ. Ψηφιακών Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Συγκρότημα Γαιόπολις
Περιφερειακή Οδός Λάρισας–Τρικάλων
ΤΚ 415 00, Λάρισα

Τηλέφωνα

2410 684574  (γραμματεία)
2410 684387  (για φοιτητικά θέματα)

Φαξ

2410 684386

e-mail Γραμματείας

g-ds1@1uth.gr