ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Τελευταία Ενημέρωση 13-10-2022 (Έκδοση 6)

1ο Εξάμηνο

Χωρισμός ομάδων για τα εργαστήρια 1ου Εξαμήνου.

3ο Εξάμηνο

5ο Εξάμηνο

7ο Εξάμηνο