ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων – ΕΠΠ (National Qualifications Framework – NFQ) παρέχει ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς για όλους τους υπάρχοντες ελληνικούς τίτλους σπουδών  αλλά και την βάση για τον σχεδιασμό νέων τίτλων στο μέλλον.

Με την ανάπτυξη του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων διασφαλίζεται η ύπαρξη ενός ενιαίου και μοναδικού εργαλείου μέσω του οποίου όλοι οι τίτλοι σπουδών που απονέμονται στην Ελλάδα, θα μπορούν να περιγραφούν και να ταξινομηθούν, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα και τη μεταξύ τους σχέση.

Δείτε το σχετικό PDF αρχείο:

Δείτε περισσότερα στο site του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Ενημερωτικό Έντυπο