ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Univators – Kατάρτιση φοιτητών/τριών σε Επιχειρηματική Ευφυΐα

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με χαρά ανακοινώνει την επιτυχημένη ολοκλήρωση επιμορφωτικού προγράμματος κατάρτισης φοιτητών/τριών του στον τομέα της Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence), μέσω της δράσης ‘Univators | Skilling Future Digital Innovators’.

Η εν λόγω εκπαιδευτική δραστηριότητα εντάσσεται στo πλαίσιo του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας (CDI) της Pfizer (με έδρα στη Θεσσαλονίκη), υπό την ευγενική και γενναιόδωρη  εκπαιδευτική δωρεά του οποίου και υλοποιήθηκε. Πάροχος εκπαίδευσης ήταν η εταιρία Code.Hub, διακεκριμένος φορέας εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε νέους επιστήμονες και επαγγελματίες στο χώρο της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών, ενώ την ευθύνη της οργάνωσης και την εποπτεία του όλου προγράμματος είχε η ομάδα έργου του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων (κ.κ. Β. Γερογιάννης, Η. Σάββας και Β. Κυριατζής).

Στόχος της επιμόρφωσης, η οποία αποτέλεσε μια ενδιαφέρουσα προέκταση των μαθημάτων που παρέχει το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, ήταν αφενός η παροχή γνώσεων προς τους φοιτητές σε τεχνολογίες και θέματα αιχμής όπως η Επιχειρηματική Ευφυΐα και αφετέρου η παροχή κινήτρων και έμπνευσης ώστε να εξερευνήσουν συναρπαστικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε σχετικούς τομείς υψηλής τεχνολογίας και εξειδίκευσης. Επιπρόσθετα, σημαντική ήταν η επίδραση του προγράμματος σε θέματα ανάπτυξης δεξιοτήτων όπως η συνεργασία μεταξύ των φοιτητών αλλά και η αλληλεπίδραση και η συνεργασία με καταξιωμένους επαγγελματίες και εκπαιδευτές.

Η συνεργασία μεταξύ της Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας (CDI) της Pfizer και του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  θεμελιώθηκε μέσω μιας πανηγυρικής εκδήλωσης καλωσορίσματος που πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2023, όπου παρουσία διακεκριμένων καλεσμένων, συμπεριλαμβανομένων των κ.κ. Nico Gariboldi, επικεφαλής της Pfizer στη Θεσσαλονίκη, Στεφανίδη Ιωάννη, Αντιπρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Σάββα Ηλία, Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογίας, Γερογιάννη Βασίλη, Προέδρου του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, Ιωάννη Νικολακόπουλο, CEO της Code.Hub, των στελεχών του CDI κ.κ. Σιδηρά Σοφίας και Δεσποινούδη Ιουλίας, των στελεχών και εκπαιδευτών της Code.Hub κ.κ. Αμαραντίδου Ευθυμίας, Ηρακλέους Δημήτρη και Βαρσαμίδη  Θωμά, πλειάδας μελών του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Ιδρύματος, και φυσικά ενθουσιωδών φοιτητών και φοιτητριών, έγινε η έναρξη αυτού του μετασχηματιστικού ταξιδιού. Η εκδήλωση λειτούργησε ως πλατφόρμα για να αναδειχθούν οι στόχοι και οι προοπτικές πίσω από αυτή την πρωτοβουλία, ενθαρρύνοντας ένα αίσθημα ενθουσιασμού και ανυπομονησίας μεταξύ των παρευρισκόμενων, τόσο για το εν λόγω πρόγραμμα όσο και για τις μελλοντικές προοπτικές συνεργασίας.

Κινούμενοι από την κοινή τους δέσμευση για την ανάπτυξη ταλέντου και την προώθηση της καινοτομίας, η συνεργασία γνώρισε μια εκτεταμένη ανταπόκριση από τους φοιτητές/τριες, με 60 άτομα να εγγράφονται στο πρόγραμμα. Μέσω αυστηρών μαθημάτων, εφαρμοσμένων εργασιών και εμπειρογνωμόνων, οι φοιτητές/τριες ξεκίνησαν ένα ταξίδι εξερεύνησης και ανακάλυψης, εκπαιδεύοντας τις δεξιότητές τους και τις γνώσεις τους στις αρχές και τις μεθόδους της Επιχειρηματικής Ευφυΐας.

Καθώς το πρόγραμμα εξελίσσονταν, οι φοιτητές επέδειξαν εκπληκτική αφοσίωση και συνέπεια, με σχεδόν όλο το σύνολο των συμμετεχόντων να ολοκληρώνουν με επιτυχία τις απαιτήσεις του μαθήματος. Η αφοσίωσή τους υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος σπουδών και την σημαντική υποστήριξη που παρείχε η Code.Hub στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε πόρους και τεχνογνωσία.

Η κορύφωση αυτής της εκπαιδευτικής εμπειρίας ολοκληρώθηκε με την τελετή λήξης που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2024, όπου οι φοιτητές παρουσίασαν τα συλλογικά τους επιτεύγματα μέσω δυναμικών ομαδικών παρουσιάσεων. Αυτές οι παρουσιάσεις όχι μόνο κατέδειξαν το βάθος της γνώσης που απέκτησαν οι φοιτητές, αλλά επίσης αναδείχθηκε η δυνατότητά τους να εφαρμόσουν τις έννοιες της Επιχειρηματικής Ευφυΐας σε πραγματικά περιβάλλοντα, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις σε πολύπλοκα επιχειρηματικά προβλήματα.

Πέρα ​​από τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα, πρωτοβουλίες όπως αυτές έχουν τεράστια σημασία ως γέφυρα μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της βιομηχανίας. Παρέχοντας στους φοιτητές ευκαιρίες για αλληλεπίδραση με επαγγελματίες της αγοράς, αποκτώντας πρακτικές εμπειρίες και γνώσεις, συνεργασίες όπως αυτή ανάμεσα στο Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας (CDI) της Pfizer και του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ανοίγουν το δρόμο για μια ομαλή μετάβαση από την ακαδημαϊκή μάθηση στην επαγγελματική πράξη.

Ο Δρ. Βασίλης Γερογιάννης, Πρόεδρος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, εξέφρασε τις ευχαριστίες του τόσο προς το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας της Pfizer όσο και στην Code.Hub για την υποστήριξη και τη δέσμευσή τους για την προαγωγή της εκπαίδευσης. Η επιτυχία αυτής της συνεργασίας αποτελεί απόδειξη του δυναμικού των συνεργασιών ακαδημαϊκού-βιομηχανικού κλάδου στην προώθηση της υποκείμενης αλλαγής και της ανάπτυξης του ταλέντου. Καθώς το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων συνεχίζει να διευρύνει τις εκπαιδευτικές του προσφορές και να διαμορφώνει νέες συνεργασίες, παραμένει προσηλωμένο στο να εξοπλίζει τους φοιτητές με τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις εμπειρίες που απαιτούνται για να διακριθούν στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό στίβο.