ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Φοιτητικές Ομάδες

Οι φοιτητικές ομάδες δημιουργούνται από …φοιτητές (!), συνήθως στη βάση κοινών ενδιαφερόντων που μπορεί να είναι επιστημονικά, αθλητικά, πολιτιστικά, κ.α. Μια φοιτητική ομάδα μπορεί να αποτελέσει κέντρο έκφρασης και δημιουργικότητας και να συμβάλει σε μια περισσότερο ενδιαφέρουσα φοιτητική ζωή τόσο σε κοινωνικό όσο και σε επιστημονικό επίπεδο. Η παγίδευση σε “κλειστές παρέες” στερεί τον πλουραλισμό στις εμπειρίες που θα πρέπει να επιδιώκει ένας φοιτητής που επιθυμεί να χτίσει μια πολύπλευρη προσωπικότητα. Εξάλλου, μετά την φοιτητική ζωή ακολουθεί συνήθως η επαγγελματική όπου η λειτουργία στο πλαίσιο μιας ομάδας είναι μάλλον κανόνας παρά εξαίρεση.

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλωσορίζει κάθε φοιτητική προσπάθεια στο παραπάνω πνεύμα, ενώ το διδακτικό προσωπικό είναι πρόθυμο να υποστηρίξει τυχόν δράσεις που έχουν επιστημονική χροιά, όπως συμμετοχή σε διαγωνισμούς, εμβάθυνση σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, κ.α.

 

Quantum Computing Group

Quantum Computing Group

Η Ομάδα Κβαντικής Υπολογιστικής ασχολείται με την κβαντική υπολογιστική (quantum computing) και τον προγραμματισμό κβαντικών υπολογιστών (quantum programming/software), και υπό την καθοδήγηση του κ. Σάββα συνέβαλε σημαντικά στη δημιουργία (Μάρτιος 2021) του QGreece, του Ελληνικού κόμβου στο παγκόσμιο οικοσύστημα κβαντικών τεχνολογιών και λογισμικού QWorld.

Φτιάξε την επόμενη Φοιτητική Ομάδα!

Φτιάξε την επόμενη φοιτητική ομάδα και επικοινώνησε με τον κ. Κόκκορα για να την συμπεριλάβει σε αυτή τη λίστα!