ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Διοίκηση

Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4485 (ΦΕΚ 114 Α – 04.08.2017), η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται α) από τα μέλη ΔΕΠ, β) τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή πρόεδρο, γ) τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό ως 15% των περιπτώσεων (α) και (β), και (δ) τους εκπροσώπους των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος. Η συνέλευση λειτουργεί νόμιμα ακόμη και χωρίς τα μέλη (γ) και (δ).

Τακτικά Μέλη

 1. Βασίλειος Γερογιάννης, Καθηγητής (Πρόεδρος)
 2. Γεώργιος Κακαρόντζας, Αναπ. Καθηγητής (Αν. Προέδρος)
 3. Γεώργιος Αδάμ, Καθηγητής
 4. Γεώργιος Καρέτσος, Καθηγητής
 5. Πέτρος Λάμψας, Καθηγητής
 6. Νικόλαος Λιόλιος, Καθηγητής
 7. Ηλίας Σάββας, Καθηγητής
 8. Νικόλαος Σαμαράς, Καθηγητής
 9. Γεωργία Γκαράνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 10. Ονούφριος Χαραλάμπους, Αναπ. Καθηγητής
 11. Κωνσταντίνος Χαϊκάλης, Αναπ. Καθηγητής
 12. Όμηρος Ιατρέλλης, Επικ. Καθηγητής
 13. Φώτιος Κόκκορας, Επικ. Καθηγητής
 14. Κωνσταντίνος Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία
 15. Απόστολος-Θρασύβουλος Ξενάκης, Επικ. Καθηγητής επί θητεία
 16. Δήμητρα Αβραμούλη, Λέκτορας Εφαρμογών
 17. Ελένη Λαϊτσου, μέλος Ε.ΔΙ.Π., εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π.
 18. Τηλέμαχος Στυλιανός, μέλος Ε.Τ.Ε.Π., εκπρόσωπος μελών Ε.ΤΕ.Π.

Αναπληρωματικά Μέλη

 1. Βασιλική Κουτσονικόλα, μέλος Ε.ΔΙ.Π., αναπληρωματικό μέλος Ε.ΔΙ.Π.

Απόφαση Συγκρότησης
Συνέλευσης ΤΨΣ

Θεσμοθετημένες Επιτροπές του Τμήματος

 1. Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού: Β. Γερογιάννης (Πρόεδρος), Γ. Αδάμ, Η. Σάββας
 2. Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών: Β. Γερογιάννης (Πρόεδρος), Γ. Αδάμ, Π. Λάμψας
 3. Επιτροπή Οικονομικού Προγραμματισμού: Β. Γερογιάννης (Πρόεδρος), Α. Ξενάκης, Ό. Ιατρέλλης
 4. OMEA: Ο. Χαραλάμπους – Πρόεδρος της Επιτροπής,  Μέλη: Γ. Αδάμ, Γ. Κακαρόντζας Κ. Χαϊκάλης, Ο. Ιατρέλλης, Α. Ξενάκης, Κ. Ζούμπου (φοιτήτρια 3ου έτους)
 5. Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης: Φ. Κόκκορας (Επιστ. Υπεύθυνος), Β. Γερογιάννης, Γ. Κακαρόντζας
 6. Επιτροπή Ένταξης Αποφοίτων των Προγραμμάτων Σπουδών: Γ. Αδάμ (Πρόεδρος), Κ. Χαϊκάλης, Φ. Κόκκορας
 7. Επιτροπή Κατατακτηρίων Εξετάσεων: Β. Γερογιάννης (Πρόεδρος), Η. Σάββας, Ν. Σαμαράς, Γ. Αδάμ, Π. Λάμψας, Κ. Χαϊκάλης, Δ. Αβραμούλη
 8. Εσωτερική Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας: Γ. Αδάμ (Πρόεδρος), Β. Γερογιάννης, Γ. Καρέτσος
 9. Εκπροσώπηση σε Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης: Κ. Χαϊκάλης, Β. Γερογιάννης (αναπληρωτής)
 10. Συνδετικός Κρίκος του ΤΨΣ με την ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Κ. Χαϊκάλης, Μ. Μαστοροδήμου
 11. Εκπροσώπηση σε ΕΛΚΕ ΠΘ: Β. Γερογιάννης, Γ. Κακαρόντζας
 12. Συντονιστής στο Erasmus+: Β. Γερογιάννης, Κ. Αστάρα