ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Διοίκηση

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4485 (ΦΕΚ 114 Α – 04.08.2017), η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται α) από τα μέλη ΔΕΠ, β) τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή πρόεδρο, γ) τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό ως 15% των περιπτώσεων (α) και (β), και (δ) τους εκπροσώπους των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος. Η συνέλευση λειτουργεί νόμιμα ακόμη και χωρίς τα μέλη (γ) και (δ).

Τακτικά Μέλη

 1. Γερογιάννης Βασίλειος, Καθηγητής (Πρόεδρος)
 2. Κακαρόντζας Γεώργιος, Αναπ. Καθηγητής (Αν. Προέδρος)
 3. Αδάμ Γεώργιος, Καθηγητής
 4. Καρέτσος Γεώργιος, Καθηγητής
 5. Λάμψας Πέτρος, Καθηγητής
 6. Λιόλιος Νικόλαος, Καθηγητής
 7. Σάββας Ηλίας, Καθηγητής
 8. Σαμαράς Νικόλαος, Καθηγητής
 9. Χαραλάμπους Ονούφριος, Αναπ. Καθηγητής
 10. Χαϊκάλης Κων/νος, Αναπ. Καθηγητής
 11. Κόκκορας Φώτιος, Επικ. Καθηγητής
 12. Ξενάκης Απόστολος-Θρασύβουλος, Επικ. Καθηγητής επί θητεία
 13. Ιατρέλλης Όμηρος, Λέκτορας
 14. Αβραμούλη Δήμητρα, Λέκτορας Εφαρμογών
 15. Κουτσονικόλα Βασιλική, μέλος Ε.ΔΙ.Π., εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π.
 16. Κυριατζής Βασίλειος, μέλος Ε.Τ.Ε.Π., εκπρόσωπος μελών Ε.ΤΕ.Π.

Αναπληρωματικά Μέλη

 1. Κουμπογιάννης Στέλιος, Ε.ΔΙ.Π., αναπληρωματικό μέλος Ε.ΔΙ.Π.
 2. Μπάλια Αναστασία, Ε.Τ.Ε.Π., αναπληρωματικό μέλος Ε.Τ.Ε.Π.