ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Διοίκηση

Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4485 (ΦΕΚ 114 Α – 04.08.2017), η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται α) από τα μέλη ΔΕΠ, β) τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή πρόεδρο, γ) τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό ως 15% των περιπτώσεων (α) και (β), και (δ) τους εκπροσώπους των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος. Η συνέλευση λειτουργεί νόμιμα ακόμη και χωρίς τα μέλη (γ) και (δ).

Τακτικά Μέλη

 1. Γερογιάννης Βασίλειος, Καθηγητής (Πρόεδρος)
 2. Κακαρόντζας Γεώργιος, Αναπ. Καθηγητής (Αν. Προέδρος)
 3. Αδάμ Γεώργιος, Καθηγητής
 4. Καρέτσος Γεώργιος, Καθηγητής
 5. Λάμψας Πέτρος, Καθηγητής
 6. Λιόλιος Νικόλαος, Καθηγητής
 7. Σάββας Ηλίας, Καθηγητής
 8. Σαμαράς Νικόλαος, Καθηγητής
 9. Χαραλάμπους Ονούφριος, Αναπ. Καθηγητής
 10. Χαϊκάλης Κων/νος, Αναπ. Καθηγητής
 11. Ιατρέλλης Όμηρος, Επικ. Καθηγητής
 12. Κόκκορας Φώτιος, Επικ. Καθηγητής
 13. Ξενάκης Απόστολος-Θρασύβουλος, Επικ. Καθηγητής επί θητεία
 14. Αβραμούλη Δήμητρα, Λέκτορας Εφαρμογών
 15. Κουτσονικόλα Βασιλική, μέλος Ε.ΔΙ.Π., εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π.
 16. Κυριατζής Βασίλειος, μέλος Ε.Τ.Ε.Π., εκπρόσωπος μελών Ε.ΤΕ.Π.

Αναπληρωματικά Μέλη

 1. Κουμπογιάννης Στέλιος, Ε.ΔΙ.Π., αναπληρωματικό μέλος Ε.ΔΙ.Π.
 2. Μπάλια Αναστασία, Ε.Τ.Ε.Π., αναπληρωματικό μέλος Ε.Τ.Ε.Π.

Θεσμοθετημένες Επιτροπές του Τμήματος

 1. Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού: Β. Γερογιάννης (Πρόεδρος), Η. Σάββας, Γ. Αδάμ
 2. Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών: Β. Γερογιάννης (Πρόεδρος), Π. Λάμψας, Ο. Χαραλάμπους
 3. Επιτροπή Οικονομικού Προγραμματισμού: Β. Γερογιάννης (Πρόεδρος), Α. Ξενάκης, Ό. Ιατρέλλης
 4. OMEA: Ο. Χαραλάμπους – Πρόεδρος της Επιτροπής,  Μέλη: Γ. Αδάμ, Γ. Κακαρόντζας Κ. Χαϊκάλης, Ο. Ιατρέλλης, Α. Ξενάκης, Κ. Ζούμπου (φοιτήτρια 3ου έτους)
 5. Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης: Φ. Κόκκορας (Επιστ. Υπεύθυνος), Β. Γερογιάννης, Γ. Κακαρόντζας
 6. Επιτροπή Ένταξης Αποφοίτων των Προγραμμάτων Σπουδών: Γ. Αδάμ (Πρόεδρος), Κ. Χαϊκάλης, Φ. Κόκκορας
 7. Επιτροπή Κατατακτηρίων Εξετάσεων: Β. Γερογιάννης (Πρόεδρος), Η. Σάββας, Ν. Σαμαράς, Γ. Αδάμ, Π. Λάμψας, Κ. Χαϊκάλης, Δ. Αβραμούλη
 8. Εσωτερική Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας: Γ. Αδάμ (Πρόεδρος), Β. Γερογιάννης, Γ. Καρέτσος
 9. Εκπροσώπηση σε Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης: Κ. Χαϊκάλης, Β. Γερογιάννης (αναπληρωτής)
 10. Συνδετικός Κρίκος του ΤΨΣ με την ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Κ. Χαϊκάλης, Μ. Μαστοροδήμου
 11. Εκπροσώπηση σε ΕΛΚΕ ΠΘ: Β. Γερογιάννης, Γ. Κακαρόντζας
 12. Συντονιστής στο Erasmus+: Β. Γερογιάννης, Κ. Αστάρα