ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Πτυχιακή Εργασία (Υ900)

Σκοπός της εκπόνησης πτυχιακής εργασίας από τους φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων είναι η εξοικείωσή τους με τις διαδικασίες έρευνας ή/και εφαρμογής επιστημονικών μεθοδολογιών και ερευνητικών αποτελεσμάτων, με απώτερο σκοπό:

  1. την ανάπτυξη της αυτενέργειας τους,
  2. την εμβάθυνση σε ένα γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της Πληροφορικής και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της επιλογής τους, και
  3. την προαγωγή της επιστήμης αυτής.

 

Σύμφωνα με τη 2η έκδοση του κανονισμού πτυχιακής εργασίας (v.2) που εφαρμόζεται στους εισαχθέντες του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και εντεύθεν, η πτυχιακή εργασία είναι μάθημα επιλογής τους 4ου έτους σπουδών, συνεισφέρει με 15 ECTS στη λήψη πτυχείου, μπορεί να επιλεγεί στο 7ο ή στο 8ο εξάμηνο σπουδών, και έχει διάρκεια έξι μήνες. Όσοι δεν επιθυμούν να επιλέξουν Πτυχιακή Εργασία, θα πρέπει να εξασφαλίσουν αντίστοιχα ECTS επιλέγοντας επιπλέον μαθήματα επιλογής (τυπικά, 3 επιπλέον μαθήματα).

Για τους εισαχθέντες παλαιότερων ετών (πριν το Ακαδ. Έτος 2022-2023) ισχύει η προηγούμενη έκδοση του κανονισμού (v.1). Σύμφωνα με αυτή, η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι υποχρεωτική για την απόκτηση του Πτυχίου Ψηφιακών Συστημάτων, επιλέγεται στο 4ο έτος, έχει διάρκεια διάρκεια δύο (2) εξαμήνων και δίνει συνολικά 15+15=30 ECTS.

Περισσότερα σχετικά με την Πτυχιακή Εργασία μπορείτε να βρείτε στην έκδοση Κανονισμού Εκπόνησης και Συγγραφής Πτυχιακών Εργασιών που σας αφορά.