ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Πτυχιακή Εργασία (Υ900)

Σκοπός της εκπόνησης πτυχιακής εργασίας από τους φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων είναι η εξοικείωσή τους με τις διαδικασίες έρευνας ή/και εφαρμογής επιστημονικών μεθοδολογιών και ερευνητικών αποτελεσμάτων, με απώτερο σκοπό:

  1. την ανάπτυξη της αυτενέργειας τους,
  2. την εμβάθυνση σε ένα γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της Πληροφορικής και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της επιλογής τους, και
  3. την προαγωγή της επιστήμης αυτής.

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών και την απόκτηση του Πτυχίου Ψηφιακών Συστημάτων. Η Πτυχιακή Εργασία θεωρείται “μάθημα” του 4ου έτους (κωδικός μαθήματος: Υ900) με διάρκεια δύο (2) εξαμήνων και συνολικά 15+15=30 ECTS.

Περισσότερα σχετικά με την Πτυχιακή Εργασία μπορείτε να βρείτε στον Κανονισμό Εκπόνησης και Συγγραφής Πτυχιακών Εργασιών.