ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Μετεγγραφές

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδίδει υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια καθώς και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά όσων δικαιούνται μετεγγραφή σε άλλο τμήμα των ΑΕΙ.

Ειδικότερα, οι αιτήσεις μετεγγραφής/μετακίνησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου του Υ.ΠΑΙ.Θ. (https://transfer.it.minedu.gov.gr/), στις ειδικές εφαρμογές μετεγγραφών. Οι αιτήσεις γίνονται σε χρονικό διάστημα που ανακοινώνεται έγκαιρα στις ανακοινώσεις του site.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ανακοινώσεων σχετικά με μετεγγραφές, του Υπουργείου.

 

Αναζήτηση στο ds.uth.gr
για “μετεγγραφές”