ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Στο πλαίσιο του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης, το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων (ΤΨΣ) συνάπτει Πρωτόκολλα Συνεργασίας με εταιρίες που έχουν σημαντική παρουσία στον ευρύτερο χώρο των Ψηφιακών Συστημάτων (Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες, Ενσωματωμένα Συστήματα, κ.α.).

Μέσω του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν την από κοινού διερεύνηση των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων που αναμένεται να προκύψουν από την πρακτική άσκηση κάθε φοιτητή στην εταιρεία. Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα πρέπει να είναι συναφή, τόσο με τα  γνωστικά αντικείμενα των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του ΤΨΣ, όσο και με τα έργα και τις δραστηριότητες της εταιρείας, αλλά και τους στόχους και τα ενδιαφέροντα του ασκούμενου.

Οι φοιτητές δεν δεσμεύονται να επιλέξουν Πρακτική Άσκηση σε κάποια από αυτές τις εταιρίες, αν και το Τμήμα θεωρεί πολύ καλή μια τέτοια επιλογή.

Ακολουθεί λίστα με τις εταιρίες που το Τμήμα έχει ήδη συνάψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης σε απόπειρα επικοινωνίας, παρακαλούμε να επαναλάβετε κοινοποιώντας και στη Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης.