ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Διοικητικό Προσωπικό

Αστάρα Κωνσταντία

Θέση: Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος
Κατηγορία / Κλάδος: ΠΕ / Διοικητικού – Οικονομικού
email:
astara-at-uth.gr  (μην το χρησιμοποιείτε για θέματα “γραμματείας”)
Τηλέφωνο: +30 2410 684574

Μαστοροδήμου Μαργαρίτα

Θέση: Υπάλληλος της Γραμματείας του Τμήματος
Κατηγορία / Κλάδος: ΤΕ / Διοικητικού – Λογιστικού
email:
mastorodimou-at-uth.gr  (μην το χρησιμοποιείτε για θέματα “γραμματείας”)
Τηλέφωνο: +30 2410 684387

Τιβικέλης Κωνσταντίνος

Θέση: Υπάλληλος της Γραμματείας του Τμήματος
Κατηγορία / Ειδικότητα: ΔΕ / Διοικητικής – Οικονομικής Στήριξης
email: tivikelis-at-uth.gr  (μην το χρησιμοποιείτε για θέματα “γραμματείας”)
Τηλέφωνο: +30 2410 684485