ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Ερευνητικά Εργαστήρια

Η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος αφορά τόσο σε βασική όσο και σε εφαρμοσμένη έρευνα και εντοπίζεται στα πεδία την Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και των Ψηφιακών Συστημάτων. Η έρευνα προάγεται μέσω της σχετικής προσπάθειας του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (διδάσκοντες, υποψήφιοι διδάκτορες, μέτα-διδάκτορες), τόσο αυτόνομα όσο και σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς (πανεπιστήμια, εταιρίες, κτλ). Το Τμήμα συμμετέχει σε ερευνητικά έργα και αναζητά πηγές χρηματοδότησης σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο, κύρια μέσω των θεσμοθετημένων ερευνητικών εργαστηρίων του.

 

Εργαστήρια που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί

 

Eργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών (CSLab)

Διευθυντής: Γεώργιος Αδάμ, Καθηγητής
Ιστοσελίδα: https://cslab.ds.uth.gr/

Εργαστήριο Ασύρματων και Κινητών Τηλεπ/κών Συστημάτων (WiMoTS)

Διευθυντής: Γεώργιος Καρέτσος, Καθηγητής
Ιστοσελίδα: https://wimots.ds.uth.gr/

Εργαστήριο Εφαρμογών Ψηφιακών Συστημάτων Επόμενης Γενιάς (NGDSALab)

Διευθυντής: Κωνσταντίνος Χαϊκάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Ιστοσελίδα: https://ngdsalab.ds.uth.gr/
email: ngdsalab at uth.gr
Tηλέφωνο: +302410684678 (εσωτερικό 2678)