ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Ένταξη Φοιτητών ΤΕΙ

Οι φοιτητές των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (με έδρα τη Λάρισα), Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (με έδρα τη Λαμία) και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. (με έδρα τη Λαμία), που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν το πρόγραμμα ένταξης του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων (ΤΨΣ), υποβάλλουν στη Γραμματεία του ΤΨΣ ηλεκτρονικά (g-ds@uth.gr) αίτηση συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που εκδίδονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος Σπουδών στο οποίο φοιτούν.

   Αίτηση Εγγραφής

Πράξη Ένταξης

Διαδικασία Ένταξης

 

Επικαιροποίηση του Προγράμματος Ένταξης/Εξομοίωσης