ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Κωδικός Μαθήματος

Ε505

Εξάμηνο Σπουδών

5 (Ε)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

4 – 5

Ακαδημαϊκός Υπότροφος

(θα ανακοινωθεί προσεχώς)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Κατανόηση των εννοιών της θεωρίας του αυτόματου ελέγχου σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο μέσα από ένα πλήθος εφαρμογών.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγή στα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
 • Μετασχηματισμός Laplace
 • Μαθηματικά Μοντέλα Φυσικών Συστημάτων
 • Ταξινόμηση Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου
 • Παράσταση Συστημάτων στο Χώρο Κατάστασης
 • Μοντέλα Μεταβλητών Κατάστασης
 • Συναρτήσεις Μεταφοράς
 • Δομικά διαγράμματα
 • Διαγράμματα Ροής
 • Σύνδεση Διαφόρων Παραστάσεων Συστημάτων
 • Χαρακτηριστικά Μεγέθη Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου με Ανάδραση
 • Απλό Σύστημα Κλειστού Βρόγχου
 • Ανάλυση Μεταβατικής Απόκρισης
 • Μορφή και δράση Βασικών Κατευθυντών Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου
 • Ευστάθεια Γραμμικών Συστημάτων Ελέγχου
 • Η Μέθοδος του Γεωμετρικού Τόπου Ριζών
 • Μέθοδοι Ανάλυσης με την Βοήθεια της Απόκρισης Συχνότητας
 • Ευστάθεια στο Πεδίο της Συχνότητας
 • Βασικές Αρχές του Λογισμικού MATLAB
 • Βασικές Αρχές του Λογισμικού Εξομοίωσης Simulink