ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Οικολογία και Αειφορία

Κωδικός Μαθήματος

Ε510

Εξάμηνο Σπουδών

5 (Ε)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

4 – 5

Χαραλάμπους Ονούφριος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα εισάγει τον φοιτητή στις έννοιες της αειφορίας και της οικολογίας και εξερευνά τις μεθόδους με τις οποίες οι σύγχρονες ανθρώπινες κοινωνίες μπορούν να ανταπεξέλθουν στην κλιματική αλλαγή, την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων και τους περιορισμούς των φυσικών πόρων.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

  • Αρχές αειφορίας και την οικολογίας
  • Πληθυσμοί
  • Οικοσυστήματα
  • Κλίμα
  • Ενέργεια
  • Νερό και τρόφιμα
  • Περιβαλλοντικές πολιτικές
  • Οικονομικά του περιβάλλοντος
  • Δείκτες αειφορίας
  • Έλεγχος της ρύπανσης