ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Έγκριση Ερευνητικής Πρότασης INVEST (HORIZON2020)

από | 2021-Φεβ-19 | Εκδηλώσεις-Δραστηριότητες

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμμετέχει ως εταίρος στην σύμπραξη Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων INVEST μέσω της ερευνητικής πρότασης INVEST4EXCELLENCE. που αξιολογήθηκε θετικά για χρηματοδότηση 2,000,000 €. Το INVEST αποτελεί συμπληρωματικό κάλεσμα ερευνητικών προτάσεων του HORIZON 2020 και αποσκοπεί σε περαιτέρω ολοκλήρωση και μετασχηματισμό των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων για να ανταπεξέλθουν σε αποστολές έρευνας και καινοτομίας.

Ο Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων κ. Νικόλαος Σαμαράς, είναι επιστημονικά υπεύθυνος για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση για το INVEST4EXCELLENCE του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. καθώς και το site του προγράμματος INVEST.