ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Προκήρυξη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για Χειμερινό Εξάμ. 2021-22

από | 2021-Ιούλ-3 | Προκήρυξη Θέσεων

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μετά από απόφαση της Συγκλήτου στην αριθμ. 251/26-4-2021 συνεδρίασή της, προκηρύσσει θέσεις για την απασχόληση Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ως Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι μπορούν να απασχολούνται επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, είτε υποψήφιοι διδάκτορες, είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού έργου καθοριζομένου με τη σύμβαση.

Στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων έχουν προκηρυχθεί θέσεις για απασχόληση Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για τα ακόλουθα τρία (3) μαθήματα στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-22:

1. Φυσική
2. Μεταγλωτιστές
3. Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου

Δείτε το πλήρες κείμενο την προκήρυξης (αφορά σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).