ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Εγγραφή Πρωτοετών

από | 2021-Οκτ-4 | 1ης Σελίδας, Φοιτητικά

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής που υπέβαλαν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
  2. φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,
  3. φωτογραφία του φοιτητή (τύπου αστυνομικής ταυτότητας)
  4. φωτοτυπία του ΑΜΚΑ

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είτε να παραδοθούν διά ζώσης ή να αποσταλούν με ταχυδρομείο (ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς) έως και την Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021, στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Γαιόπολις, Π.Ο. Λάρισας-Τρικάλων
415 00, Λάρισα

Σε περίπτωση που δεν έχετε συμπληρώσει το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή κατά την ηλεκτρονική εγγραφή στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αφού παραληφθούν τα δικαιολογητικά από τη Γραμματεία και καταχωρηθούν/επιβεβαιωθούν όλα τα στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα, θα σας σταλούν οι κωδικοί του ιδρυματικού σας λογαριασμού ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι κωδικοί θα σταλούν με SMS στο κινητό τηλέφωνο που δηλώσατε κατά την ηλεκτρονική εγγραφή στην εφαρμογή του Υ.ΠΑΙ.Θ. Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνο που δηλώσατε κατά την ηλεκτρονική εγγραφή σας έχει αλλάξει, θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα τη Γραμματεία.

Μόλις λάβετε το σχετικό SMS θα πρέπει να μεταβείτε στη σελίδα ανάκτησης κωδικού πρόσβασης (https://secure.it.uth.gr/user/recover/) όπου θα καταχωρήσετε το όνομα χρήστη (username) και το συνθηματικό ανάκτησης (recovery token) που σας δόθηκαν με το SMS και θα ορίσετε (εις διπλούν) νέο κωδικό (password), δικής σας επιλογής, που θα το γνωρίζετε μόνο εσείς.

Μετά από αυτή τη διαδικασία, ο ιδρυματικός λογαριασμός σας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα έχει το όνομα χρήστη (username) που σας δόθηκε με το SMS και κωδικό (password) αυτό που ορίσατε εσείς.

Προσοχή: το συνθηματικό ανάκτησης που θα σας δοθεί αρχικά με το SMS είναι μίας χρήσης και απενεργοποιείται αυτόματα μετά τη διαδικασία ορισμού δικού σας password.

Ο ιδρυματικός σας λογαριασμός είναι απαραίτητος και θα σας συνοδεύει σε όλη την πορεία των σπουδών σας. Με τον ιδρυματικό λογαριασμό αποκτάτε αυτόματα και προσωπικό γραμματοκιβώτιο (email) της μορφής <το username που θα σας δοθεί>@uth.gr, μέσω της υπηρεσίας email του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (https://webmail.uth.gr).

Πλέον, η προσωπική σας επικοινωνία με το Τμήμα και τις λοιπές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του νέου σας email και όχι με τυχόν άλλους λογαριασμούς email που έχετε δηλώσει κατά την ηλεκτρονική εγγραφή σας. Για το Τμήμα (διδάσκοντες, γραμματεία, κτλ), το ιδρυματικό σας email είναι το μόνο email που έχετε και με αυτό θα επικοινωνούν μαζί σας!

Έως ότου ολοκληρωθεί η παραλαβή των προαναφερόμενων δικαιολογητικών από τη Γραμματεία δεν θα είναι δυνατή η έκδοση βεβαιώσεων σπουδών για τους πρωτοετείς.

Οι επιτυχόντες, οι οποίοι δεν έκαναν ηλεκτρονική εγγραφή για οποιοδήποτε λόγο, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στη Γραμματεία του Τμήματός τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, ήτοι μέχρι και τις 8 Νοεμβρίου 2021.

 Επισημαίνεται ότι για την είσοδό σας στο Πανεπιστήμιο ισχύει το υγειονομικό πρωτόκολλο που έχει ανακοινωθεί.

Από τη Γραμματεία