ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Πρακτική Άσκηση: Επόμενα Βήματα

από | 2022-Μάι-11 | 1ης Σελίδας, Πρακτική Άσκηση, Φοιτητικά

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες,

Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020, παραμένει ως έχει.

Για όλους/-ες τους/τις φοιτητές/-τριες του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων που βρίσκονται στη λίστα με τους επιτυχόντες, η περίοδος

  1. υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής» στο  http://pa.uth.gr
  2. αποστολής των δικαιολογητικών στο email: praktiki.ds@uth.gr (σε ένα ενιαίο αρχείο pdf)  και
  3. υποβολής της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα) στο http://pa.uth.gr (με κωδικό group θέσης από το ΑΤΛΑΣ που σας δίνει ο Φορέας αφού αναρτήσει τη θέση)

ορίζεται από 5 Μαϊου έως και 27-05-2022 24:00 (πρακτικά από το απόγευμα της 11ης Μαΐου καθώς υπήρξε κάποιο τεχνικό ζήτημα).

Παρακαλούμε θερμά, για την ομαλή ροή των διαδικασιών, να υποβάλετε τις ηλεκτρονικές φόρμες (μενού «φοιτητές» στο site του Γραφείο ΠΑ) εμπρόθεσμα, με πολύ προσοχή στη συμπλήρωση των στοιχείων σας και χωρίς να αφήνετε τις εκκρεμότητές σας στην εκπνοή της προθεσμίας καθώς το γραφείο εξυπηρετεί όλα τα τμήματα!

Επίσης παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες που δημοσιεύονται στη σελίδα Πρακτικής Άσκησης.