ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Ανάλυση και Σχεδίαση Αλγορίθμων

Κωδικός Μαθήματος

Y404

Εξάμηνο Σπουδών

4 (Δ)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

4 – 5

Σάββας Ηλίας

Καθηγητής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

H σχεδίαση και υλοποίηση αποτελεσματικών τεχνικών επίλυσης προβλημάτων αποτελεί πρόκληση για την ανθρώπινη δημιουργικότητα. Το μάθημα παρουσιάζει και αναλύει βασικές αλγοριθμικές τεχνικές, τις απαιτήσεις τους σε υπολογιστικούς πόρους. 

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγή στις ασυμπτωτικές εκτιμήσεις, επιδόσεις χειρότερης, μέσης και επιμερισμένης περιπτώσεως
 • Αλγόριθμοι Brute-Force
 • Αναδρομικοί αλγόριθμοι
 • Αλγόριθμοι «Διαίρει και Βασίλευε»
 • Δυναμικός προγραμματισμός
 • Άπληστοι αλγόριθμοι
 • Αλγόριθμοι οπισθοδρόμησης
 • Δυαδικά δέντρα αναζήτησης
 • Αλγόριθμοι γράφων (Dijkstra, DFS, BFS)
 • Συναρτήσεις κατακερματισμού
 • Κλάσεις P, NP, NP complete, NP hard